Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Chủ đầu tư có được tự duyệt kế hoạch chọn nhà thầu?

Đăng lúc 11:40:48 11/03/2021

Chủ đầu tư có được tự duyệt kế hoạch chọn nhà thầu?

Chủ đầu tư có được tự duyệt kế hoạch chọn nhà thầu?

– Trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là của người có thẩm quyền (người quyết định phê duyệt dự án). Việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

Ông Lê Nghĩa (Cao Bằng) công tác tại UBND xã. Đơn vị ông là chủ đầu tư công trình với tổng mức đầu tư đã được huyện phê duyệt là 4,8 tỷ đồng.

Đơn vị ông đã trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt, tuy nhiên đơn vị cấp trên trả lời, hiện nay công trình UBND xã chủ trương đầu tư thì UBND xã tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Ông Nghĩa hỏi, như vậy có đúng không?

Theo ông Nghĩa tham khảo Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu thì phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó có công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Tại Khoản 7 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: "Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định”.

Ông Nghĩa hỏi, nếu phần công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu không thuộc phần việc áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (tức là không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu) như quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, khi đơn vị không đủ năng lực và thuê tổ chức tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt thì có bảo đảm hay không? Hay là phải đưa khoản mục chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu vào phần kết quả lựa chọn nhà thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo Khoản 34 Điều 4 và Khoản 1 Điều 73 Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Một trong các trách nhiệm của người có thẩm quyền là phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 của Luật này.

Theo đó, trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là của người có thẩm quyền (người quyết định phê duyệt dự án). Việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thì phải hình thành gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ