MÁY BƠM PENTAX MODEL : CMNORM

MÁY BƠM PENTAX MODEL : CMNORM

CATALOGUE 50Hz

Download 50Hz catalog

Model Frequency (Hz) Q max (m3/h) Hmax (m) Power P2 (HP) Download the PDF
CM32-160C 50 21 24 2,00 Download
CM32-160B 50 24 28 3,00 Download
CM32-160A 50 27 36 4,00 Download
CM32-200Cm 50 27 40 5,50 Download
CM32-200C 50 27 40 5,50 Download
CM32-200B1 50 30 46 7,50 Download
CM32-200B 50 30 50 7,50 Download
CM32-200A1 50 30 55 10,00 Download
CM32-200A 50 33 59 10,00 Download
CM32-250C 50 30 69 12,50 Download
CM32-250B 50 30 81 15,00 Download
CM32-250A1 50 30 90 20,00 Download
CM32-250A 50 30 92 20,00 Download
CM40-125C 50 36 19 2,00 Download
CM40-125B 50 39 23 3,00 Download
CM40-125Bm 50 39 22 3,00 Download
CM40-125A 50 42 27 4,00 Download
CM40-160B 50 39 30 4,00 Download
CM40-160A 50 42 36 5,50 Download
CM40-200B1 50 39 42 7,50 Download
CM40-200B 50 42 45 7,50 Download
CM40-200A1 50 39 50 10,00 Download
CM40-200A 50 42 58 10,00 Download
CM40-250C 50 39 63 12,50 Download
CM40-250B 50 42 71 15,00 Download
CM40-250A1 50 42 79 20,00 Download
CM40-250A 50 48 86 20,00 Download
CM40-250BM 50 54 93 25,00 Download
CM40-250AM 50 60 102 30,00 Download
CM50-125B 50 72 20 4,00 Download
CM50-125Bm 50 60 20 4,00 Download
CM50-125A 50 72 25 5,50 Download
CM50-125Am 50 66 25 5,50 Download
CM50-160B1 50 78 30 7,50 Download
CM50-160B 50 78 32 7,50 Download
CM50-160A1 50 78 35 10,00 Download
CM50-160A 50 78 38 10,00 Download
CM50-200C 50 72 46 12,50 Download
CM50-200B 50 72 51 15,00 Download
CM50-200A1 50 72 57 20,00 Download
CM50-200A 50 78 58 20,00 Download
CM50-250C 50 78 71 20,00 Download
CM50-250B 50 78 78 25,00 Download
CM50-250A 50 78 90 30,00 Download
CM65-125B1 50 120 20 7,50 Download
CM65-125B 50 120 22 7,50 Download
CM65-125A1 50 120 24 10,00 Download
CM65-125A 50 132 26 10,00 Download
CM65-160C 50 144 31 12,50 Download
CM65-160B 50 144 35 15,00 Download
CM65-160A1 50 144 40 20,00 Download
CM65-160A 50 144 41 20,00 Download
CM65-200C1 50 132 44 20,00 Download
CM65-200C 50 132 46 20,00 Download
CM65-200B 50 144 53 25,00 Download
CM65-200A 50 144 61 30,00 Download
CM65-250B 50 144 80 40,00 Download
CM65-250A 50 156 90 50,00 Download
CM80-160E 50 168 22 12,50 Download
CM80-160D 50 180 26 15,00 Download
CM80-160C1 50 195 30 20,00 Download
CM80-160C 50 195 31 20,00 Download
CM80-160B 50 195 35 25,00 Download
CM80-160A 50 225 40 30,00 Download
CM80-200B 50 225 54 40,00 Download
CM80-200A 50 240 61 50,00 Download
CM100-160B 50 330 41 40,00 Download
CM100-160A 50 330 45 50,00 Download

Chuyên nhập khẩu, sản xuất và lắp ráp Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .

Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 0796.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ