Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

PCCC CÁC KCN ĐỒNG NAI

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai hoan nghênh Quý khách đến tham quan và đầu tư tại Đồng Nai - nơi hội tụ nhiều tiềm năng phát triển: Tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, dịch vụ và kết cấu hạ tầng phát triển. Chúng tôi thật sự mong muốn sự hợp tác lâu dài và phát triển cùng Quý nhà đầu tư.

 

STT

Khu công nghiệp

Ngày thành lập

Tổng Diện Tích (ha)

1

AMATA

31/12/1994

494 ha 

2

BIÊN HÒA II

08/06/1995

365 ha 

3

GÒ DẦU

18/10/1995

184 ha 

4

LOTECO

10/04/1996

100 ha
(bao gồm 13 ha Khu Chế xuất) 

5

NHƠN TRẠCH III

02/07/1997

688 ha
(Giai đoạn 1: 337 ha, Giai đoạn 2: 351 ha) 

6

NHƠN TRẠCH II

02/07/1997

347 ha 

7

NHƠN TRẠCH I

30/08/1997

430 ha 

8

SÔNG MÂY

07/04/1998

474 ha
(Giai đoạn 1: 250 ha; Giai đoạn 2: 224 ha) 

9

HỐ NAI

08/04/1998

497 ha
(Giai đoạn 1: 226 ha, Giai đoạn 2: 271 ha) 

10

BIÊN HÒA I

12/05/2000

335 ha 

11

DỆT MAY NHƠN TRẠCH

26/06/2003

184 ha 

12

NHƠN TRẠCH V

06/10/2003

302 ha 

13

TAM PHƯỚC

06/10/2003

323 ha 

14

LONG THÀNH

13/10/2003

488 ha 

15

AN PHƯỚC

27/10/2003

130 ha 

16

ĐỊNH QUÁN

11/10/2004

54 ha 

17

LONG ĐỨC

21/10/2004

283 ha 

18

NHƠN TRẠCH VI

01/06/2005

315 ha 

19

NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ

16/12/2005

183 ha 

20

NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG

03/03/2006

70 ha 

21

XUÂN LỘC

02/06/2006

109 ha 

22

THẠNH PHÚ

23/08/2006

177 ha 

23

BÀU XÉO

29/12/2006

499,8657 ha 

24

TÂN PHÚ

26/03/2007

54 ha 

25

AGTEX LONG BÌNH

26/06/2007

43 ha 

26

ÔNG KÈO

12/03/2008

823 ha 

27

LONG KHÁNH

04/06/2008

264 ha 

28

GIANG ĐIỀN

27/08/2008

529 ha 

29

DẦU GIÂY

27/08/2008

331 ha 

30

LỘC AN - BÌNH SƠN

20/05/2010

497,77 ha 

     

Tên Khu Công Nghiệp

Công ty đầu tư hạ tầng

Diện tích

Giá đất / Phí hạ tầng (tham khảo)

KCN AMATA
Vi trí: Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3991007
Fax: 061.3891251
Công ty TNHH Amata (Việt Nam) (liên doanh giữa Cty Sonadezi và Cty Amata Corp.Public - Thái Lan)
Tổng DT: 494 ha
Đã cho thuê: 61% (trong đó 129 ha giai đoạn 1 đã cho thuê đạt 100%)
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: Được điều chỉnh theo từng thời điểm khác nhau. - Phí quản lý: 1.653 VND/m2/tháng (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
KCN BIÊN HÒA II
Vi trí: Phường Long Bình Tân & An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 365 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 46.514 VND /m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng: 10.336 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
KCN GÒ DẦU
Vi trí: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 184 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 1.240 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 785.574 VND /m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2046) (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/20
KCN LOTECO
Vi trí: Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3891105
Fax: 061.3892030
Công ty Phát triển KCN Long Bình (liên doanh giữa tập đoàn Sojitz - Nhật Bản và Công ty Thái Sơn - trực thuộc Bộ Quốc phòng).
Tổng DT: 100 ha
(bao gồm 13 ha Khu Chế xuất)
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 826.92 VND /m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2046) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí quản lý: 18.605 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
KCN NHƠN TRẠCH III
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Phone: 061.3549544
Fax: 061.3549544
Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Nhơn Trạch III
Tổng DT: 688 ha
(Giai đoạn 1: 337 ha, Giai đoạn 2: 351 ha)
Đã cho thuê: Giai đoạn 1: 100%, Giai đoạn 2: 37%
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 930.285 - 1.033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053) (tỷ giá ngày 18/05/2011)
+ Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
KCN NHƠN TRẠCH II
Vi trí: Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Phone: 061.3817768/3560573
Fax: 061.3817768/3560568
Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D)
Tổng DT: 347 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 1.860 VND /m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng:
+ Trong 5 năm đầu: 29.975 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
+ Từ năm thứ 6 trở đi: 20.879 VND
KCN NHƠN TRẠCH I
Vi trí: Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3560475
Fax: 061.3560477
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ)
Tổng DT: 430 ha
Đã cho thuê: 88%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 826.920 - 930.285 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Phí quản lý: 6.201 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
KCN SÔNG MÂY
Vi trí: Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3869436
Fax: 061.3869493
Công ty Liên doanh Phát triển KCN Sông Mây
Tổng DT: 474 ha
(Giai đoạn 1: 250 ha; Giai đoạn 2: 224 ha)
Đã cho thuê: 74% (Giai đoạn 1)
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 620.190-723.555 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2049) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND) .
- Phí quản lý: 6.202 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
KCN HỐ NAI
Vi trí: Xã Hố Nai 3 & Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3982039
Fax: 061.3982040
Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
Tổng DT: 497 ha
(Giai đoạn 1: 226 ha, Giai đoạn 2: 271 ha)
Đã cho thuê: 86% (giai đoạn 1)
- Giá thuê đất: 1.860 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 45.480 VND/m2/năm
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 620.190 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048) (tỷ giá 18/05/2011
KCN BIÊN HÒA I
Vi trí: Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/ 3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 335 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất (DN có vốn đầu tư nước ngoài): 16.538 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
KCN DỆT MAY NHƠN TRẠCH
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.8247922
Fax: 08.8247925
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo
Tổng DT: 184 ha
Đã cho thuê: 71%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053) (tỷ giá ngày 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Phí quản lý: 5.581 VND/m2/năm. (tỷ giá ngày 18/05/2011, 1 USD=20.673)
KCN NHƠN TRẠCH V
Vi trí: Xã Long Tân & Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.9351901/8438883
Fax: 08.9312705
Tổng Công ty Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam (IDICO)
Tổng DT: 302 ha
Đã cho thuê: 78%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053).
- Phí quản lý: 6.202 VND/m2/năm. (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
KCN TAM PHƯỚC
Vi trí: Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3512295
Fax: 061.3512479
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
Tổng DT: 323 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất và phí sử dụng hạ tầng: 34.007 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
KCN LONG THÀNH
Vi trí: Km 14+500, Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3514494
Fax: 061.3514499
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Tổng DT: 488 ha
Đã cho thuê: 73%
- Giá thuê đất: 1.033 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053) (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá
KCN AN PHƯỚC
Vi trí: Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone:
Fax:
Liên hệ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (Phòng Quy hoạch và Môi trường - ĐT: 061.3892382) để biết thông tin.
Tổng DT: 130 ha
Đã cho thuê:
 
KCN ĐỊNH QUÁN
Vi trí: Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3632288
Fax: 061.3633335
Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán
Tổng DT: 54 ha
Đã cho thuê: 100%
- Tiền thuê đất: thỏa thuận.
- Phí hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (miễn 05 năm) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
KCN LONG ĐỨC
Vi trí: Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 0613.501993
Fax: 061.3501358
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Long Đức
Tổng DT: 283 ha
Đã cho thuê:
thương lượng
KCN NHƠN TRẠCH VI
Vi trí: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone:
Fax:
Cty TNHH MTV Tín Nghĩa; Cty TNHH Đầu tư XD Khương Hy; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn; Cty TNHH An Thái; Cty TNHH Đỉnh Vàng.
Tổng DT: 315 ha
Đã cho thuê:
 
KCN NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.8445204
Fax: 08.8445199
Công ty Cổ phần Thảo Điền
Tổng DT: 183 ha
Đã cho thuê: 4%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2056). (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
KCN NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.8221362
Fax: 08.8221361
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang
Tổng DT: 70 ha
Đã cho thuê: 64%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng 930.285- 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2056). (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí quản lý: 6.201 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
KCN XUÂN LỘC
Vi trí: Xã Xuân Tâm & Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 109 ha
Đã cho thuê: 46%
- Giá thuê đất: 516.285 VND/m2/ toàn bộ thời gian thuê (đến 2056) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Giá thuê đất thô: 0.620 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/20
KCN THẠNH PHÚ
Vi trí: Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3899916
Fax: 061.3899750
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
Tổng DT: 177 ha
Đã cho thuê: 48%
- Giá thuê đất: 1.860 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng: 29.975 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí quản lý: 2.067 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
 

 

TACOTEK chuyên tư vấn thiết kế thi công và lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình dân dụng và công nghiệp. Gồm các hạng mục như:

- Hệ thống chữa cháy vách tường

- Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, khí, bọt

- Hệ thống màn ngăn cháy, vách ngăn cháy tự động.

- Hệ thống báo cháy tự động vùng (hệ quy ước) và báo cháy địa chỉ.

- Hệ thống chống sét đánh thẳng địa chỉ, lan truyền

- Cung cấp trang thiết bị PCCC các loại.

Các hệ thống và dịch vụ TACOTEK chúng tôi cung cấp gồm:

- Tư vấn thiết kế cung cấp và lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy : Hệ thống báo cháy thường, hệ thống báo cháy địa chỉ, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)…

- Tư vấn thiết kế cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống điện, hệ thống chữa cháy foam, fm200, hệ thống chữa cháy bằng khí CO2…

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, khôi phục hoạt động hệ thống, tân trang sửa chữa hệ thống pccc.

- Nhập khẩu phân phối các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy & chống cháy.

Mr.Tín(0936.114114 - 0386.114114)

      

“Chất lượng tiên phong”

Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ