Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Thuê cộng tác viên có áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà thầu?

Đăng lúc 11:37:20 11/03/2021

Thuê cộng tác viên có áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà thầu?

Thuê cộng tác viên có áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà thầu?

– Bà Lưu Thơ (Bình Định) làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị bà được giao thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về khoa học-công nghệ nên có thuê cộng tác viên cung cấp tin, bài ảnh về lĩnh vực khoa học-công nghệ để tuyên truyền trên cổng thông tin của ngành.

Tại Khoản 18 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu quy định:

“Điều 3. Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

18. Mua sắm các chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ chỉ do một cơ sở sản xuất; có giá bán thống nhất do Nhà nước quy định (như điện, nước, xăng, dầu, phí vệ sinh môi trường và các dịch vụ tương tự khác), cước điện thoại cố định, bảo trì hệ thống tổng đài điện thoại cố định”.

Bà Thơ hỏi, nhuận bút được quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản có phải là chi phí thống nhất do Nhà nước quy định không? Đơn vị có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi thuê cộng tác viên cung cấp tin bài, ảnh không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trường hợp pháp luật có liên quan quy định cụ thể về việc trả nhuận bút cho cộng tác viên cung cấp tin bài thì thực hiện theo quy định này.

Bên cạnh đó, tin bài không phải dịch vụ do một đơn vị cung cấp và nhuận bút cung cấp tin bài không thực hiện đồng nhất mà còn phải căn cứ chất lượng tin, bài, uy tín tác giả… nên việc thuê cộng tác viên không thuộc quy định tại Khoản 18 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg.

Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ