Beam báo khói dạng phản xạ Hochiki SRA-24

Liên hệ